WIE BEN JE?

 

Persoonlijk inzicht

 

Hoe neem je waar? Wat zijn jouw aannames, oordelen en vooroordelen? Wat is jouw samenhang tussen taal, denken en gedrag? Wat zijn jouw kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën? Wat voor soorten relaties bestaan er tussen mensen? Hoe alert ben je? Hoe stem je taal, denken en gedrag af op verschillende relaties? Hoe sterk is je innerlijk en past je gedrag daarbij?

Na deze training heb je helder inzicht verkregen in je eigen gedrag. Je hebt inzicht gekregen in je kwaliteiten, aandachtspunten en uitdagingen. Je ben in staat je belangen helder en duidelijk te communiceren. Je hebt geleerd hoe je op een effectieve manier je doelen kunt bereiken. Tijdens stressvolle situaties ben je in staat daadkrachtig op te treden en kun je liederschap nemen over je eigen functioneren en je verdere persoonlijke ontwikkeling.

Snap jouw Blaaauwdruk en zet ‘m in!

Persoonlijke presentatie en gesprekken voeren

 

Gesprekken voeren, gaat vanzelf. Dat hoort bij communiceren en dat doe je dagelijks. Soms zijn er situaties waarin je je meer bewust bent van je gesprekstechnieken of het gebrek eraan. Bijvoorbeeld wanneer je een gesprek hebt met je leidinggevende of deelneemt aan een overleg. Ook wanneer je voor het eerst een klant bezoekt die je graag als nieuwe klant wenst of moet onderhandelen met een collega. Hoe voer je zo’n gesprek krachtig en respectvol? Je wilt zakelijk en professioneel overkomen en je eerste indruk spreekt vaak boekdelen. Wat is je voorkomen en passen je gedragingen en mondelinge communicatie daarbij?

Je overkomen, je uitstraling en je kleding in verschillende situaties. Je stem en je intonatie. Je taalgebruik met aandacht voor duidelijk en helder formuleren. Zakelijke omgangsvormen en hoe blijf je jezelf terwijl je rekening houdt met de zakelijke omgeving. Gesprekstechnieken zoals luisteren, (door)vragen en samenvatten. De opbouw van een gesprek en regie houden in je gesprek. Omgaan met verschillende belangen en posities. Omgaan met weerstand en emoties. “Nee” zeggen of slecht nieuws brengen. Het gesprek afronden en de relatie onderhouden.

Snap jouw manier van bewegen en spreken en ga ermee aan de slag!

WAT BEN JE?

 

9 + 14 =

WAT BEN JE?

 

Persoonlijke presentatie en gesprekken voeren

 

Gesprekken voeren, gaat vanzelf. Dat hoort bij communiceren en dat doe je dagelijks. Soms zijn er situaties waarin je je meer bewust bent van je gesprekstechnieken of het gebrek eraan. Bijvoorbeeld wanneer je een gesprek hebt met je leidinggevende of deelneemt aan een overleg. Ook wanneer je voor het eerst een klant bezoekt die je graag als nieuwe klant wenst of moet onderhandelen met een collega. Hoe voer je zo’n gesprek krachtig en respectvol? Je wilt zakelijk en professioneel overkomen en je eerste indruk spreekt vaak boekdelen. Wat is je voorkomen en passen je gedragingen en mondelinge communicatie daarbij?

Je overkomen, je uitstraling en je kleding in verschillende situaties. Je stem en je intonatie. Je taalgebruik met aandacht voor duidelijk en helder formuleren. Zakelijke omgangsvormen en hoe blijf je jezelf terwijl je rekening houdt met de zakelijke omgeving. Gesprekstechnieken zoals luisteren, (door)vragen en samenvatten. De opbouw van een gesprek en regie houden in je gesprek. Omgaan met verschillende belangen en posities. Omgaan met weerstand en emoties. “Nee” zeggen of slecht nieuws brengen. Het gesprek afronden en de relatie onderhouden.

3 + 11 =

Praktijk voorbeelden

 

Woonpunt

Woonpunt maakt de omslag naar een nog meer klantgerichte wooncorporatie. De woningen staan niet enkel en alleen centraal maar vooral de behoeften van de huurders en het sociale wonen, krijgen aandacht.

Vraag van de opdrachtgever:

Ontwikkel onze medewerkers onderhoudsdienst zodat ze naast de technische klus, ook oor- en oog hebben voor ‘het sociale wonen’.

Een aannemer kan de technische klus namelijk overnemen maar het grote voordeel van een eigen onderhoudsdienst is dat deze afdeling fysiek in het woningbezit komt. De eigen onderhoudsdienst kan met Woonpuntogen en –oren, zien en horen wat er nog meer speelt.

Onze aanpak:

Werken aan je Blaaauwdruk.

Technische mensen hun sociaal-communicatieve vaardigheden laten aanspreken. Dat betekent eerst inzicht geven en positie bepalen, vervolgens handvatten aanreiken, daarmee laten experimenteren en spelen, anderen observeren en met elkaar in gesprek gaan. Om uiteindelijk te vertrouwen op eigen krachten en de meerwaarde voor jezelf én de organisatie te zien en voelen.

Dit verhaal hebben we omgezet in een praktische training van 3x 1 dagdeel. In die dagdelen hebben we gewerkt met verschillende werkvormen. Kleine groepen van maximaal 6 personen die bij elke oefening bezig zijn wie ben ik? waar sta ik? wat wil ik? en hoe doe ik dat?

Hét resultaat:

Een technische onderhoudsdienst die naast het excellent uitvoeren van het technisch euvel, sociale vraagstukken signaleert en aanpakt.

Denk aan overlast, verwaarlozing, vervuiling, verslavingsproblematiek en mishandeling. Iedere collega kan na afloop van de training observeren, analyseren en in het moment schakelen. Iedere collega op zijn of haar manier. Iedereen weet waar zijn of haar kracht en beperkingen liggen en wat de mogelijkheden zijn binnen Woonpunt.

Met deze training heeft Woonpunt een individueel resultaat behaalt. Een duidelijke ontwikkeling op afdelingsniveau maar zeker ook een lange termijn resultaat voor talrijke andere afdelingen binnen de organisatie. Mondhoekjes omhoog!

Fysius

Fysius is een snel groeiende keten van Fysiotherapiepraktijken gespecialiseerd in de behandeling van de rug. De visie van Fysius is een levenslange relatie tussen klant en therapeut. Een therapeut kan namelijk met een goed beeld van de rug, deze rug op gezette tijden behandelen en zo rugklachten draagbaar maken.

Vraag van de opdrachtgever:

Alle therapeuten het inzicht geven dat ze Rugexperts zijn en ze zich ook horen te gedragen!
Oftewel, naast je inhoudelijke vakkennis, je bewust zijn van je communicatieve en sociale kwaliteiten. Én deze kwaliteiten inzetten in je contact met je klanten.

Onze aanpak:

Werken aan je Blaaauwdruk.

Mensen in de zorg hun sociaal-communicatieve vaardigheden laten aanspreken. Grofweg zijn er twee uitersten, of de therapeut heeft moeite met daadkracht, het nemen van de regie en de cliënt laten ervaren dat de therapeut écht een expert is.

Of de therapeut mag ‘loskomen’ van de vakkennis en oprecht contact maken met de cliënt. En alles wat daar tussen zit.

Dit betekent therapeuten eerst inzicht geven en positie bepalen, waar sta ik en wie ben ik? Vervolgens handvatten aanreiken, daarmee laten experimenteren en spelen, anderen observeren en met elkaar in gesprek gaan. Om uiteindelijk te vertrouwen op eigen krachten en de meerwaarde voor jezelf én de organisatie te zien en voelen.

Dit vraagstuk hebben we omgezet in een praktische training van 2 x 1 dagdeel. In die dagdelen hebben we gewerkt met verschillende werkvormen. Kleine groepen van maximaal 6 personen die bij elke oefening bezig zijn wie ben ik? waar sta ik? wat wil ik? en hoe doe ik dat?

Hét resultaat:

Een organisatie vol Rugexperts! Therapeuten die anders zijn gaan denken over zichzelf. Therapeuten die hun Blaaauwdruk kennen en vandaaruit sterk communiceren en in contact gaan en blijven met hun cliënten.

Rugexperts die ervaren dat communicatie en gedrag een groot deel van hun werk behelst. Nu zien dat ze invloed hebben op communicatie en gedrag. Kunnen sturen en beïnvloeden en nog meer vreugde en resultaat halen uit hun werk.